Pengurusan Fail Peperiksaan SuP

Berikutan daripada taklimat Ketua Unit, En. Mohamad Fauzi tentang instrumen pemantauan pengurusan fail peperiksaan SuP sewaktu Mesyuarat Pendaftaran Calon PMR 2012, saya menerima banyak permintaan oleh SuP untuk mendapatkan maklumat tentang item-item pemantauan tersebut.

Untuk makluman SuP, instrumen tersebut masih dalam perbincangan dan pengemaskinian. Namun begitu, saya senaraikan beberapa item penting yang perlu ada dalam pengurusan fail peperiksaan SuP.

 1. Fail surat-menyurat
 2. Fail Mesyuarat
 3. Fail Meja SUP (UPSR/PMR/SPM)
 4. Fail Jadual Peperiksaan
 5. Fail Pendaftaran Calon (UPSR/PMR/SPM/STPM)
 6. Fail Pendaftaran Calon Istimewa
 7. Fail Pendaftaran Calon (Pindah Masuk)
 8. Fail Pendaftaran Calon (Pindah Keluar)
 9. Fail Calon Hospital/Tahanan
 10. Fail Pengurusan Penangguhan/Pembatalan Peperiksaan Calon
 11. Fail Pengawasan Peperiksaan Awam (UPSR/PMR/SPM)
 12. Fail Pencalonan  Pengawas Peperiksaan Awam (UPSR/PMR/SPM/STPM)
 13. Fail Analisis Peperiksaan Awam (UPSR/PMR/SPM)
 14. Fail Analisis Peperiksaan Percubaan
 15. Fail borang-borang yang berkaitan dengan peperiksaan awam (UPSR/PMR/SPM/STPM)

Saya akan muat naik sebaik sahaja menerima instrumen yang telah siap dikemaskini.

Advertisements

About Zulkifli Alang Mahat


Comments are disabled.