Perihal

 

 

 

Sektor Penilaian dan Peperiksaan
Jabatan Pelajaran Negeri
Wilayah Persekutuan
Persiaran Duta, Off Jalan Duta,
50604 Kuala Lumpur.

Telefon : 03-62036474
Faks       : 03-62036647

Laman ini dibangunkan untuk merapatkan jurang maklumat antara Sektor Penilaian  dan Peperiksaan (SPP) dengan pihak sekolah berhubung khusus tentang peperiksaan.

Semoga dengan wujudkan portal ini akan memudahkan pelbagai pihak untuk mendapatkan maklumat dalam segala urusan terutama pihak yang terlibat secara langsung dengan SPP seperti Setiausaha Peperiksaan Sekolah, calon-calon persendirian dan sebagainya.

Advertisements

You must be logged in to post a comment.